4/9/10

Ασημόπουλος

http://www.asimos.gr/asimos_photos_e_07.html

Σε χαράμισαν.. Σου έχω αδυναμία.
Αυτό συμβαίνει γιατί: οι υγιείς είναι οι μόνοι που δεν κατακρίνονται αλλά υπούλως βρώμικα εκτελούνται. Της μέσης τάξεως κατακρίνονται(εγώ εδώ) και του βόθρου παραδειγματίζουν.
Οπότε. Υπάρχει τρυπάκι άραγε στη νόηση των ανθρώπων?